Agrino, Το ταξίδι ενός κόκκου ρυζιού μέχρι το πιάτο σας

Συντάκτης

Uncategorized

  Α) Για μας, στην Agrino, η ελληνικότητα είναι μονόδρομος για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρίας. Η καινοτομία και η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή είσοδο σε ξένες αγορές.

  Η Agrino, είναι μία 100% ελληνική εταιρία με περισσότερα από 65 χρόνια παράδοσης στην παραγωγή ρυζιού και πάνω από 20 χρόνια στην παραγωγή οσπρίων. Μπορεί η Agrino να ξεκίνησε ως μια εταιρία σταθερά προσηλωμένη στους καρπούς της γης, όμως δεν έπαψε στιγμή να επαναπαύεται.

  Το όραμα της Agrino είναι να προσφέρει στον καταναλωτή προϊόντα ασφαλή, υγιεινά, σταθερά, ιδιαίτερης διατροφικής αξίας, κυρίως Ελληνικής καλλιέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένου της παραγωγής ενέργειας από το υποπροϊόν φλοιό της παραγωγικής διαδικασίας του ρυζιού.

  Θελήσαμε να πετύχουμε και το πετύχαμε, τη σύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή, δηλαδή σύνδεσης καλλιεργητή, ενός παραδοσιακού επαγγέλματος με τον τελικό δέκτη/χρήστη ενός βιομηχανικού προϊόντος, η πρόσδοση ιδιαίτερης αξίας και στις δύο πλευρές και στο προϊόν, πάντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι καταναλωτές μας.

  Η πίστη και η αφοσίωση σε αυτό το όραμα, μας οδήγησαν στην υλοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την παγκόσμια αγορά, το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τα μέσα που διατίθενται σήμερα.

  Η ουσία της τεχνολογικής μας καινοτομίας είναι η ανάπτυξη μοντέλου συνεργασίας με τους Έλληνες καλλιεργητές, προωθώντας τη βιωσιμότητα της ελληνικής καλλιέργειας και προβάλλοντας το μόχθο του Έλληνα παραγωγού, όσο και στην υποστήριξη της ελληνικής περιφέρειας και οικονομίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αγροτικού πληθυσμού σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

  Στρατηγική μας είναι η Ελληνική καλλιέργεια, η φυσική επεξεργασία και η στενή συνεργασία με τους παραγωγούς, οι οποίοι εφαρμόζουν γεωργία ακριβείας. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα εντάσεως ποιότητας και όχι ποσότητας, η Agrino αποφάσισε να στηρίξει στην ποιότητα. Απορροφώντας το 20% της εγχώριας καλλιέργειας, καινοτόμησε τόσο σε πρωτογενή, όσο και σε δευτερογενή τομέα, και καλλιέργησε τα ρύζια εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Globalgap για την ορθή γεωργική πρακτική, που σημαίνει αξιοπιστία, ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμες μεθόδοι παραγωγής, ελεγχόμενη καλλιέργεια, διασφάλιση ανυπαρξίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, ευημερία και προστασία των αγροτών, ιχνηλασιμότητα και περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια.

  Εφαρμόζοντας τα εργαλεία της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε όλα τα στάδια καλλιέργειας και παραγωγής, διασφάλισε πλήρη ιχνηλασιμότητα και επισημαίνει το όνομα του καλλιεργητή καθώς και την περιοχή καλλιέργειας σε κάθε πακέτο ελληνικού ρυζιού.

  Η Agrino είναι η πρώτη εταιρία στην Ευρώπη, στην κατηγορία της, για την εφαρμογή των παραπάνω. Οι αποφάσεις της εταιρίας βασίζονται στο τρίπτυχο Επένδυση, Καινοτομία και Εξωστρέφεια.

  Β) Ελέγχοντας πλήρως την παραγωγική διαδικασία σε όλα της τα στάδια (from farm to fork), διασφαλίζοντας την προέλευση, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση, η Agrino παρέχει στον καταναλωτή την σιγουριά ότι το προϊόν που καταναλώνει είναι προσεγμένο και διασφαλισμένο για τον ίδιο και την οικογένειά του. Οι σύγχρονοι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και τον σεβασμό που τους δείχνει η Agrino τον ανταποδίδουν με εμπιστοσύνη.

  Η θέση της εταιρίας ενδυναμώθηκε στην Ελλάδα, κερδίζοντας την πρώτη θέση της αγοράς στο ρύζι. Ταυτόχρονα, η Agrino έγινε αγαπημένη μάρκα και αυξήθηκε η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η διαφοροποίηση των προϊόντων, συνετέλεσε σε συμφωνίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.

   

  Γ) Μελετήσαμε το περιβάλλον και τις ανάγκες της αγοράς και του καταναλωτή, επενδύσαμε ιδία κεφάλαια στην αγορά παραγωγικού εξοπλισμού και υπολογιστών, αναβαθμίσαμε την παραγωγική μας διαδικασία, εγκαταστήσαμε ειδικά λογισμικά, υλοποιήσαμε εσωτερικό επανασχεδιασμό και αναπτύξαμε προγράμματα παρακολούθησης των διεργασιών μας σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας ήταν η άμεση και ενεργός υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγής επώνυμων, ποιοτικών προϊόντων πιστοποιημένης προέλευσης. Επίσης, η σύσταση οργανωμένων ομάδων παραγωγών για την συντονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

  Ήταν απαραίτητο να πιστέψουμε στο στόχο μας, να ενημερωθούμε, να συνεργαστούμε με φορείς, να συμβουλευτούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, να μεταλαμπαδεύσουμε το όραμα στα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό, να επικοινωνήσουμε εσωτερικά την εμπειρία μας, να εκπαιδεύσουμε τόσο το προσωπικό όσο και τους παραγωγούς μας, αλλά και να απασχολήσουμε νέα εξειδικευμένα στελέχη με επιχειρησιακή νοοτροπία και δεξιότητες διαχείρισης και μηχανοργάνωσης, που μπορούν να υποστηρίξουν τις νέες απαιτήσεις.

   

  Δ)Η Καινοτομία ξεκινά από τον τρόπο σκέψης και απαιτεί συνεχή επαγρύπνιση, είναι ανάγκη δημιουργικότητας. Η Καινοτομία πρέπει να καλύπτει ανάγκες πρώτα του καταναλωτή και κατόπιν όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να έχει βάση στις αξίες της επιχείρησης. Η Agrino είναι μια οικογενειακή ελληνική εταιρία που παράγει προϊόντα ρυζιού και οσπρίων. Στηριζόμενη στην πολύχρονη παρουσία της στον χώρο, στην προσήλωσή της στην ποιότητα των προϊόντων της και στον σεβασμό στους πελάτες της, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Για να πετύχει την απόλυτη διασφάλιση και ιχνηλασιμότητα των ελληνικών προϊόντων της, έπρεπε να χτίσει ένα δίκτυο ενημέρωσης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, παρακολούθησης και επανατροφοδότησης που να ξεκινάει στο χωράφι και να καταλήγει στην κουζίνα του κάθε καταναλωτή, αλλά και προς τα πίσω.