Όλες οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Innovation on Fire – Διακρίσεις Καινοτομίας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις δόθηκαν αφού προηγουμένως κάθε επιχείρηση είχε καταλήξει στην απόφαση της για το τι θα ήθελε να αναδείξει και να προβάλει ως παράδειγμα Καινοτομίας στην Πράξη! –  ένα νέο προϊόν ή μια νέα σειρά προϊόντων, μια νέα  δραστηριότητα ή ένα νέο τομέα δραστηριοτήτων, ακόμη περισσότερο μία μεγάλη απόφαση ή μια δέσμη κρίσιμων αποφάσεων.

Το ερωτηματολόγιο:

Α) Διατυπώστε το βασικό σας επιχείρημα για την επιλογή σας ( προϊόν – δραστηριότητα/δραστηριότητες- δέσμη αποφάσεων);

Β) Προσδιορίστε τον θετικό αντίκτυπο της επιλογής σας για την ίδια την επιχείρηση σας αλλά και το μέλλον της στην αγορά;

Γ) Ποιες διαθέσιμες δυνάμεις / δυνατότητες που χρειάσθηκε να κινητοποιήσετε για την επιτυχή έκβαση της επιλογής της αλλά και οι αλλαγές σε οργανωτικό, λειτουργικό και επιχειρηματικό επίπεδο που την συνόδευσαν;

Δ) Εν τέλει, τι είναι και πως προσδιορίζεται η έννοια της Καινοτομίας στη Πράξη;

 ΕΙΣΟΔΟΣ